Home

Actueel

Groen vraagt een actieve campagne van de stad om niet-Belgen te informeren en hen te overtuigen om zich te laten registreren als kiezer voor de lokale verkiezingen van oktober. Die registratie dient te gebeuren voor 31 juli.

Ook niet-Belgen kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen als ze zich inschrijven op de kiezerslijst. Nog steeds weten te weinig niet-Belgen...

Groen wil een actiever beleid van de lokale overheid om de druk op het onderste segment van de woningmarkt te verminderen. We mogen de meest kwetsbare mensen niet overlaten aan huisjesmelkers. De eerste stappen zijn gezet, het is goed om nu al na te denken over de volgende.

Wonen in Leuven blijft erg duur. Voor heel wat mensen met een lager inkomen wordt het steeds...

Bedrijventerreinen kunnen een hefboom worden van een economie die kringlopen sluit in plaats van hulpbronnen verspilt. Groen wil dat Leuven een circulaire bedrijfsparkmanager aanstelt die dat gaat onderzoeken en organiseren.

Bedrijventerreinen zijn niet altijd het toonbeeld van duurzaamheid. De bedrijven werken er vaak (letterlijk en figuurlijk) naast elkaar in gebouwen die...

Bevoegdheden

Groen wil Leuven verder uitbouwen tot een klimaatneutrale en circulaire stad, waar de lucht gezond is en de energie hernieuwbaar, waar er genoeg groen is en waar eerlijk voedsel van dichtbij kan komen.
Groen wil een Leuven waar we kiezen voor verbondenheid en niet voor uitsluiting, waar iedereen op een betaalbare en duurzame manier kan wonen en waar we armoede als een onrecht zien dat we samen moeten aanpakken.
Groen wil een Leuven waar burgers volwaardige partners zijn in het beleid, waar we diversiteit een culturen en leeftijden en leefstijlen als een rijkdom zien en waar we een bloeiende cultuur koesteren.