Een stad voor iedereen

Actueel

Repaircafés, een materialenbib, vrije software, een park dat door burgers zelf ingericht wordt, een moestuin die buren samen bewerken... Het zijn allemaal voorbeelden van wat we 'commons' noemen. Groen wil dat Leuven een stad wordt waar de zogenaamde ‘commons’ kunnen floreren. De stad zou een ondersteunende partner moeten worden voor deze vernieuwende burgerinitiatieven van onderop....

Groen Leuven stelde vandaag haar visie op cultuur voor als aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Duo-lijsttrekker Lies Corneillie en gemeenteraadslid Hilde Van Wichelen schuiven enkele opmerkelijke ideeën naar voor. Ze willen in Leuven meer kunst en creativiteit op straten en pleinen, meer ruimte voor kunstenaars in de stad en cultuur van en voor iedereen, ook in de...

Stel dat je een of ander probleem wilt melden, zoals zwerfvuil of een kapot verkeerslicht. Dat kan via de bestaande meldingskaart, maar het kan nog veel gemakkelijker. Zo bewijzen andere steden.

Burgers die een of ander probleem op het publiek domein willen melden, kunnen nu al terecht bij de meldingskaart van de stad. Dat is al heel goed, maar het kan nog beter. Het is...

Pagina's