Duurzaamheid en klimaat

Actueel

Bij de (her)aanleg van straten of pleinen kiest men vaak voor nieuwe materialen, terwijl je ook bestaande materialen kunt hergebruiken. Dat principe wil Groen inschrijven in de aanbesteding.

Een circulaire stad is een stad die kostbare grondstoffen in de stad houdt en materialen hergebruikt. Circulair betekent dat je de kringlopen sluit, in plaats van het lineaire systeem...

De afspraak die gemaakt is met Infrabel over de heraanleg van de Parkwegbrug, die dan pas klaar zou zijn tegen 2020, is voor Groen niet aanvaardbaar. Wij stelden eerder, net als het stadsbestuur, al voor om een tijdelijke brug te voorzien. De stad moet desnoods zelf zo’n tijdelijke constructie aanleggen, om zo de periode tot 2020 te overbruggen.

Deze week werd bekend...

Op 14-15 oktober is het de Dag van de Trage Wegen. Op diverse plaatsen in Vlaanderen worden speciale activiteiten georganiseerd. Jammer genoeg niet in Leuven, en dat is een gemiste kans.

De speciale Dag van de Trage Wegen wil aandacht vragen voor het belang van zogenaamde trage wegen: kleine weggetjes of paden die een soms onverwachte verbinding vormen tussen grotere wegen...

Pagina's