Actueel

Vanaf 28 augustus zal Marleen Demuynck haar mandaat als gemeenteraadslid weer opnemen.

Sinds september 2015 had Marleen Demuynck zich als groen gemeenteraadslid laten vervangen door Eva Platteau. Marleen was afwezig om te kunnen herstellen van een ernstige ziekte. Die periode is nu voorbij, en we zijn dan ook heel blij dat Marleen terugkeert. Tegelijk zijn we Eva Platteau...

Groen vraagt te onderzoeken of spullen voor de Kringwinkel nog beter aan huis kunnen opgehaald worden. Experimenten met een ‘BEST-zak’, zoals in Mechelen kunnen een voorbeeld zijn.

In Vlaanderen zijn we al zo ongeveer wereldkampioen afval sorteren. Dat is heel goed, en het kan nog altijd een beetje beter. Nog te veel herbruikbare materialen of spullen verdwijnen via het...

Je hebt nog een kamer vrij die je af en toe wilt verhuren aan een toerist. Dat is op zich een goede vorm van deeleconomie. Maar bij de manier waarop bedrijven als Airbnb dat fenomeen organiseren worden in heel veel steden steeds meer vragen gesteld. Het kan ook op een faire manier.

De voorbije maanden waren er regelmatig kritische vragen te horen bij de werking van Airbnb....

Er was veel commotie de voorbije dagen over de defecte liften aan het station. De communicatie dat ‘de fietsen’ de oorzaak zouden zijn van de problemen is echt wel te kort door de bocht. Het miskent de structurele problemen, namelijk het ontbreken van een goede fietsverbinding over het spoor. Men zou beter voor sterkere liften zorgen, zodat er al minder storingen zouden zijn.

...

Met lelijke plekken kun je ook leuke dingen doen, waardoor ons erfgoed nog iets meer in de kijker komt. Raadslid Toon Toelen geeft het voorbeeld in het stadspark.

In het stadspark, nabij de oude toren, staat een lelijke elektriciteitskast. Toon Toelen maakte daarvan een interessante aandachtstrekker door er een oude prent op te kleven. Daarop staat de toren uit de stadsmuur...

Op 16 juli loopt het openbaar onderzoek af voor het nieuwe ruimtelijk structuurplan van Leuven. Groen is voorstander van het verankeren van het principe van ‘ruimteneutraliteit’ in het nieuwe ruimtelijk structuurplan. Daarmee kan de stad zelf de door Vlaanderen gevraagde betonstop in praktijk omzetten.

De Vlaamse regering wil een zogenaamde betonstop tegen 2040....

De druk op het onderste segment van de huurmarkt wordt steeds groter, waardoor meer mensen dreigen terecht te komen in het grijze wooncircuit. De wooncrisis verdiept zich voor de meest kwetsbaren. Groen vraagt bijkomende maatregelen, gericht op een grotere publieke controle op een deel van de woningmarkt. Een huurwoning is nu in Leuven al gemiddeld 24% duurder dan een identieke woning...

Veel senioren zijn minder mobiel en komen daardoor nog weinig hun huis uit. Isolement en vereenzaming bij senioren zijn ook in Leuven een realiteit. Met de Buurtkar kan de stad Leuven sociaal contact stimuleren bij senioren. Een Buurtkar is een rondrijdende groenten- en fruitkraam, die senioren uit hun isolement haalt en het sociaal weefsel in de buurten kan versterken. Niet alleen de...

Het is goed dat het circulatieplan wordt bijgestuurd op een aantal punten. Maar die bijsturing moet als doel hebben de logica van het plan te versterken en te verbreden, en niet stappen terug te zetten. Het stadsbestuur moet de moed hebben de weg vooruit te verdedigen en moet dat eindelijk eens gaan doen samen mét de burgers. De eerste resultaten bevestigen een positieve tendens. Er is...

Groen vindt dat het stadsbestuur van Leuven meer kan doen dan wat al gebeurt tegen de aanzienlijke kansarmoede in de stad en heeft een concreet voorstel.  Gemeenteraadsleden Eva Platteau en Hilde Van Wichelen vragen om een budget te voorzien zodat alle Leuvense scholen de prijs voor soep en/of warme maaltijden van kinderen in armoede kunnen bijpassen.

Tijdens de...

Pagina's